1. Pliki muszą być w formacie wektorowym: AI, EPS, PS, PDF, CDR (mogą zawierać bitmapy) lub w formacie rastrowym TIF (z bezstratną kompresją LZW) lub JPG (z kompresją stratną ­ jednak klient musi być świadomy możliwej utraty jakości).
 2. Pliki powinny być w trybie koloru CMYK (w przypadku stosowania innych trybów kolorów typu RGB, Lab, Index kolorystyka wydruków może znacznie odbiegać od oczekiwań klienta).
 3. W przypadku gdy klient chce otrzymać na wydruku zadany kolor Pantone dostarczone pliki muszą być w formacie pliku wektorowego z zadanymi kolorami na obiekty wektorowe.
 4. Pliki nie powinny być wielostronicowe.
 5. Pojedyncze pliki nie powinny zawierać kilku grafik w postaci oddzielnych projektów flag, bannerów, etc.
 6. Każda flaga, banner, etc. musi być oddzielnym plikiem.
 7. W przypadku stosowania w projekcie bitmap (zdjęcia etc.) należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane rozdzielczości w skali 1:1* dla wydruków do ok. 10 m.kw. należy stosować rozdzielczości 100 ­ 120 dpi

  * dla wydruków o powierzchni 10 ­ 30 m.kw. należy stosować rozdzielczości 50 ­ 100 dpi* dla wydruków o powierzchni powyżej 30 m.kw. rozdzielczość powinna mieć ok. 50 dpiJednak idealnie właściwa rozdzielczość musi być dobrana indywidualnie do każdego wydruku, gdyż projekty zawierają różne mniejsze lub większe istotne elementy niezależnie od wielkości końcowej wydruku.
 8. Optymalna rozdzielczość grafik powinna być dobrana przez designera. Nigdy nie należy używać niektórych specjalnych funkcji w programach graficznych (które mogą spowodować nieoczekiwane rezultaty), np. Overprint ­ która powoduje, że dany element graficzny nie zostanie wydrukowany.

Nie przyjmujemy plików i projektów:

 1. W postaci tzw. otwartej z programów: Quark, InDesign, PageMaker, itp.
 2. W postaci unikalnej dla określonych programów.
 3. PSD (tylko dla Photoshopa ­ może zawierać elementy niedostępne na innych stacjach graficznych.
 4. CMX (plik prezentacyjny, unikalny dla Corela) itp.
 5. Pliki z programów, które z założenia nie są programami graficznymi: Word, Excel itp.
 6. Pliki graficzne, które nie obsługują przestrzeni barw 24 bity (tzw. full color) ­ np. gif, bmp

UWAGA!

Wszelkie odstępstwa od w/w reguł i zaleceń mogą spowodować nieoczekiwane rezultaty w końcowym wydruku za który nie ponosimy odpowiedzialności.